Asfalt do naprawy nawierzchni

Reaktywny asfalt do odtwarzania warstwy ścieralnej.
Asfalt aktywowany wilgocią – przed zagęszczeniem należy obficie skropić go wodą.
Ruch drogowy możliwy natychmiast po wbudowaniu.
> frakcja 0÷8 mm